آنفولانزای پرندگان
10/02/1397

علل و عوامل خطرساز آنفلوانزا
آنفلوآنزای مرغی به طور طبیعی در پرندگان آبی وحشی رخ می دهد و می تواند به مرغ خانگی مانند مرغ، بوقلمون، اردک ها و غازها هم سرایت کند. این بیماری از طریق تماس با مدفوع پرنده آلوده و یا ترشحات از بینی، دهان و چشم خود منتقل می شود.بازار در فضای باز، که در آن تخم مرغ و پرندگان در شرایط شلوغ و غیربهداشتی به فروش می رسد، میتواند عامل پخش ویروس باشد
آنفولانزای طیور و کود مرغی خام
جا به جایی فضولات توسط ماشین های حمل و نقل بدون مجوز در فصل پاییز با توجه به سردی هوا، ماندگاری ویروس در محیط بیشتر میشود که این موضوع باعث انتقال بیشتر و راحتتر ویروس از نقطهای به نقطهی دیگر میشود. در کنار محیا بودن شرایط محیطی با توجه به فصل کوددهی باغات و مزارع توسط کشاورزان و با توجه به این که ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان میتواند به مدت سه ماه در کود زنده بماند، زمینه برای انتقال عامل بیماری و شیوع آن فراهم میشود
آنفولانزای مرغی در چه شرایطی به انسان سرایت می کند
: ویروس آنفولانزای مرغی از طریق مدفوع پرندگان دفع شده و از طریق ارتباط نزدیک با پرندگان مبتلا یا مدفوع آنها به انسان سرایت میکند. افرادی که تا به حال به این بیماری مبتلا شده اند، کسانی بوده اند که در مناطقی که قلمرو پرندگان بیمار بوده ساکن بوده  و با این پرندگان ارتباط مستقیم داشتهاند.
(این ویروس در دمای ۷۰ درجهی سانتیگراد به بالا از بین میرود)

پیشنهاد ما به جهاد کشاورزی با توجه به نقش ترویجی که در بحث کشاورزی دارد که این نهاد می تواند با روش آموزشی و حمایتی نسبت به استفاده از کودهای جایگزین توسط کشاورزان مبادرت ورزد؛ چون در همین حیطه کودهای مرغی بسته بندی و اصلاح شده ای نیز وجود دارد که بخاطر قیمت بالاتر آن، کشاورزان از آن استقبال نمی کنند.
تشویق و ترغیب کشاورزان و حمایت از آنها در استفاده از این نوع کود مرغی می تواند راهکار خوبی برای دو طرف و راه حلی برای برون رفت از این معضل باشد

 

وحید برجسته