گرانی دلار کمترین تاثیر را بر بخش کشاورزی می‌گذارد




17/11/1396
معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش قیمت دلار و یورو در کشور گفت: کشاورزی در اقتصاد کشورمان کمترین تاثیر را از تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی می‌برد.عباس کشاورز در گفتگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم درباره بالا رفتن نرخ ارز در کشور و تاثیرات آن در اقتصاد اظهار کرد:کشاورزی به طور ذاتی کمترین تاثیرات را از بالا رفتن نرخ ارز دارد.

وی افزود: 88 درصد کود مورد نیاز از تولیدات داخلی تامین می شود، 95 ادوات بخش کشاورزی را خودمان تامین می‌کنیم، غالب بذر مصرفی‌مان داخلی است  و لذا افزایش نرخ ارز تاثیر محدودی در بخش کشاورزی دارد اما با توجه به اینکه این موضوع (نرخ ارز) بر سایر هزینه‌ها تاثیرگذار است و کشاورزان نیز خود به عنوان مصرف کننده انتظار تورمی دارند و بالا رفتن نرخ ارز در زندگی آنها تاثیرگذار است به ناچار به دنبال افزایش قیمت محصولات خود می‌روند.

وی تصریح کرد: در هر حال کشاورزی در اقتصاد کشورمان کمترین تاثیر را از تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی می‌برد.