تبدیل گرده به یک کود کم هزینه
96/05/31
همزمان با ادامه بالا رفتن جمعیت جهان، متخصصان کشاورزی سرگردانند که چگونه زمین های کشاورزی، غذای کافی برای این تقاضا تولید خواهند کرد.

به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، یک روش شامل افزایش بازده محصولات می شود. برای رسیدن به این هدف، دانشمندان روشی را برای ساختن یک کود کم هزینه و زیست سازگار، با استفاده از نقاط کربنی مشتق شده از گرده های تخم منداب ایجاد کرده اند. این تحقیق که در مجله ACS Omega منتشر شده است نشان می دهد که به کار بردن نقاط کربنی برای کاشت کاهو در آبگونه (نه در خاک) رشد آن را تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.

نانو موادهای کربن که مجهز به ویژگی های استثنائی مکانیکی، حرارتی، نوری و الکتریکی هستند، معمولا در دستگاه های پیچیده به کار می روند. به طور شگفت آوری این مواد پتانسیل به کار گیری در کشاورزی را نیز دارند، بعضی مطالعه ها نشان داده اند که آن ها رشد گیاه را افزایش می دهند. با این حال مشکلی که در این رابطه وجود دارد، این است که تولید میزان زیاد نانو مواد کربن گران است و معمولا آلودگی فلزهای سنگین را با خود به همراه دارد. برای یک جایگزین امن تر، لینگ لیانگ لیو، بینگ فو لی و همکارانشان روی به نقاط کربنی آوردند که مطالعات گذشته نشان داده است که زیست سازگار هستند.

این پژوهشگران نقاط کربنی را با تجزیه کردن آن ها و حرارت دادن به گرده تخم منداب سنتز کردند. فرآیند ایجاد بازدهی بالا تقریبا غیرگران بود، ۳ سنت برای هر گرم. آزمایش کردن این مواد به عنوان کود بر روی کاهو نشان داد که در غلظت ۳۰ میلی گرم در هر لیتر از مواد مغذی محلول، زیست توده ی گیاه نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از گیاهانی بود که نقاط کربنی دریافت نکرده بودند. به علاوه به دلیل این که نقاط کربنی دارای تشعشع هستند، این پژوهشگران می توانستند این مواد را تحت نور فرابنفش ردیابی کنند. آن ها دیدند که این مواد عمدتا در برگ ها توزیع شده اند. تحلیل های بیشتر هم چنین نشان داده است سطح ویتامین سی و شکرهای محلول در آب و پروتئین تحت تاثیر قرار نگرفته اند.